Mrežnom stranicom www.dpf-ciscenje.si upravlja poduzeće NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o.

Poduzeće:  NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o.
Adresa: Na lazu 1, 8000 Novo mesto

Kontakt: info@dpf-ciscenje.si
Matični broj: 5564093000
Porezni broj: SI13906445

 

Uvjeti poslovanja

Posljednji put ažurirano: 10. 3. 2020.

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u sukladnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot) i odnose se na poslovanje poduzeća NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o., prava korisnika i poslovne odnose između ponuditelja i kupaca.

Mrežnom stranicom www.dpf-ciscenje.si upravlja poduzeće NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o. (u daljnjem tekstu “ponuditelj”).

 

Dostupnost informacija

(sažetak propisa)

Ponuditelj se obavezuje da će kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:

 1. podatke koji se odnose na identitet poduzeća (nazivi tvrtki i sjedišta, registarski brojevi);
 2. kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
 3. podatke koji se odnose na bitne značajke proizvoda ili usluga (uključujući postprodajne usluge prodaje i jamstva),
 4. podatke koji se odnose na dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga ponuđena na mrežnom mjestu treba biti dostupan u razumnom vremenskom roku),
 5. podatke koji se odnose na uvjete isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave),
 6. sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno utvrđene,
 7. podatke koji se odnose na načine plaćanja i dostave,
 8. podatke koji se odnose na rok valjanosti ponude,
 9. podatke o vremenskom roku unutar kojeg je moguće odstupiti od ugovora i o uvjetima za odstupanje; uz ovo, postoje li i koliko iznose troškovi na račun kupca u slučaju vraćanja proizvoda,
 10. objašnjenje postupka reklamacije, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi podrške kupcima.

 

Ponuda

Zbog prirode nuždenja usluga preko interneta, ponuda na mrežnoj stranici www.dpf-ciscenje.si se ažurira i mijenja često i brzo. Ponuditelj ne odgovara za posljedice izmjene ponude.

 

Sigurnost

Ponuditelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranu osobnih podataka i plaćanja, poštujući pritom odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

 

Dostava i montaža

Ponuditelj će isporučiti robu ili izvršiti uslugu u dogovorenom vremenskom roku i pod dogovorenim uvjetima.

Po izvršenoj montaži naručenog proizvoda kupac dobiva dokument s daljnjim informacijama o pravu povrata robe te uvjetima i načinu izvršenja tog prava. Sve potrebne informacije navedene su na adresi na koju se kupac može obratiti u slučaju reklamacije, dobivanja informacija o jamstvima i servisu kao i o drugim uslugama nakon sklapanja ugovora.

 

Uvažavanje stvarne pogreške

Izvadak iz Zakona o zaštiti potrošača

Članak 37.

(1) Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu potrošaču u sukladnosti s odredbama ugovora i odgovoran je kako za njezine stvarne pogreške, tako i za pravne pogreške nastale tijekom izvršenja usluge.

 

Članak 37.a

(1) Potrošač može ostvariti svoja prava iz naslova stvarne pogreške ako o istoj obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja pogreške.

(2) Potrošač se obvezuje u poruci o pogrešci detaljno opisati otkrivenu pogrešku i prodavatelju omogućiti pregled isporučenog proizvoda.

 

Članak 37.b

13:11. Prodavatelj ne odgovora za stvarne pogreške na robi koje se pojavljuju nakon 2 godine od isporuke.

(2) Ako je predmet ugovora između prodavatelja i potrošača polovni predmet, prodavatelj se ne smatra odgovornim za stvarne pogreške na robi koje se pojavljuju nakon 1 godine od isporuke.

(3) Ukoliko se pogreška pojavi u roku od 6 mjeseci od isporuke, smatra se da je ista postojala na predmetu već u vrijeme isporuke.

 

Članak 37.c

(1) Potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o pogrešci, od prodavatelja ima pravo zahtijevati sljedeće:

 • uklanjanje pogreške na robi ili
 • povrat dijela uplaćenog iznosa proporcionalno pogrešci ili
 • zamjenu robe s pogreškom za novu, ispravnu robu ili
 • povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

U svakom slučaju, potrošač također ima pravo zahtijevati od prodavatelja naknadu štete, posebno nadoknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i prijevoza robe koji nastaju radi ispunjenja obveza iz prethodnog stavka ovog članka.

(3) Prava potrošača iz stavka 1. ovog članka prestaju istekom dvije godine od dana kada je kupac prodavatelja obavijestio o stvarnoj pogrešci.

 

Pravo na odustajanje od kupnje, povrat robe

Kupac ima pravo odstupanja od ugovora u roku od 7 dana od izvršenja narudžbe, ukoliko ponuditelj još nije započeo s izradom narudžbe. U slučaju odstupanja od ugovora od strane kupca, poduzeće se obavezuje kupcu vratiti sve njegove izvršene uplate. Poduzeće se obavezuje izvršiti povrat uplate što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora. U slučaju kašnjenja povrata uplate od strane poduzeća, isto se obavezuje platiti kupcu, pored zakonskih zateznih kamata i jednu desetinu primljenih uplata za svakih 30 dana kašnjenja s povratom.

 

Zaštita osobnih podataka

Ponuditelj se obavezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika.

Ponuditelj će koristiti osobne podatke isključivo za potrebe izvršenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostalu potrebnu komunikaciju.

Korisnički podaci ni u kojem slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama.

 

Komunikacija

Ukoliko se kupac tome izričito ne protivi, ponuditelj će korisnika kontaktirati putem sredstava daljinske komunikacije.

Elektroničke promotivne poruke bit će sastavljene kako slijedi:

 • poruke će biti jasno i nedvosmisleno označene kao promotivne poruke,
 • pošiljatelj će biti jasno razvidan,
 • različite akcije, promocije i ostale marketinške tehnike bit će označene kao takve, također će biti jasno utvrđeni uvjeti za sudjelovanje u njima.
 • način otkazivanja primanja promotivnih poruka bit će jasno predstavljen,
 • ponuditelji će izričito poštivati želju korisnika u slučaju da ne želi primati promotivne poruke.

 

Zaštita djece na internetu

Reklamne poruke će biti jasno razvidne (uzimajući u obzir dob) i jasno odvojene od igara i natjecanja. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će prikladna njihovoj dobi i neće iskorištavati povjerenje djece, nedostatak iskustva i njihov osjećaj lojalnosti.

Ponuditelj ne smije prihvatiti narudžbu od osobe za koju zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja.

Bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja, ponuditelj neće prihvatiti nikakve osobne podatke koji se tiču djece. Jednako tako, ponuditelj ne smije trećim osobama davati na korištenje podatke  dobivene od djece, iznimka su roditelji ili staratelji.

Ponuditelj ne smije nuditi besplatan pristup proizvodima ili uslugama koje su štetne za djecu.

 

Odrješenje od odgovornosti

Po čine sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao ažurnost i točnost podataka objavljenih na njihovim mrežnim stranicama. Unatoč tome, značajke proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu se tako brzo promijeniti da ih pružatelj usluga ne uspije ispraviti na svojim mrežnim stranicama. U tom slučaju će ponuditelj obavijestiti kupca o izmjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Ponuditelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu posjetitelji njihovih mrežnih stranica. Prije objavljivanja mišljenja, ponuditelj pregledavaju i odbaci objave koje sadrže očigledne laži, koje su obmanjujuće ili uvredljive. Ponuditelj ne odgovara za informacije navedene u mišljenjima kupaca i oslobađa se svake odgovornosti koja proizlazi iz takvih informacija.

Slike su simbolične ili su namijenjene lakšem traženju određenog artikla. Ponuditelji ne prihvaćaju odgovornost za neugodnosti koje proizlaze iz objavljenih slika.

 

Pritužbe i sporovi

Ponuditelj se pridržava važećih zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu potrošača. U sukladnosti sa svojim najboljim mogućnostima, ponuditelj nastoji ispuniti svoju obvezu uspostavljanja učinkovitog sustava rješavanja reklamacija i određivanja osobe koju, u slučaju reklamacije, kupac može kontaktirati putem elektroničke pošte ili putem telefona. Reklamacija se podnosi putem elektroničke pošte na adresu info@dpf-ciscenje.si. Postupak obrade reklamacije je povjerljiv.

Ponuditelj se obvezuje da će u vremenskom roku od 5 radnih dana potvrditi primitak reklamacije, obavijestiti kupca o predviđenom roku za rješavanje iste i o tijeku postupka.

Ponuditelj je upoznat s činjenicom da je bitna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegova neproporcionalnost između ekonomske vrijednosti potraživanja i troškova nastalih tijekom rješavanja samog spora. To je ujedno i glavna prepreka za potrošača za pokretanje spor pred sudom. Stoga ponuditelj ulazi sve svoje moguće napore kako bi svaki eventualni spor riješili sporazumno.

Želimo Vam obilje ugodnih kupnji!

Uprava poduzeća NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o.