Unatoč činjenici da se DPF filtar smatrao idealnim rješenjem za okoliš koji vlasnicima vozilima na dizelski pogon ne stvara probleme,   to se pokazalo samo djelomično točnim. Premda je istina da DPF filtar znatno doprinosi čišćem zraku, no mnogi se vlasnici novijih vozila na dizelski pogon sve češće susreću s problemima koji su povezani s DPF filtrima. Bilo da se radi o oštećenjima na samom filtru ili o začepljenju rezultat toga je slabiji protok DPF filtra. To pak, rezultira mnogim teškoćama u radu vozila: gubitak snageoštećenja motora… U nastavku slijedi prikaz funkcioniranja DPF filtra6 glavnih razloga zbog kojih dolazi do kvara DPF filtra i moguća rješenja – kako te probleme ukloniti što jeftinije.

 

DPF filter: što i kako?

 

Prilikom rada motora, sagorijevanjem dizelskog goriva stvaraju se čestice čađe koje predstavljaju veliku opasnost po zdravlje i okoliš. Zbog toga su sva novija vozila na dizelski pogon opremljena  DPF filtrom.

DPF filtar predstavlja dio ispušnog sustava novijih vozila na dizelski pogon, a nalazi se odmah iza katalitičkog pretvarača (katalizatora). Sastoji se od porozne strukture koja omogućuje prolazak plinova i manjih čestica, dok se veće nesagorjele čestice talože unutar samog filtarskog saća.

 

Kad je nataložena količina čađe  toliko velika da je u određenoj mjeri smanjen i protok DPF filtra, aktivira se naredba za regeneraciju DPF filtraRegeneracija ili čišćenje filtra znači da se pri povećanoj temperaturu ispušnih plinova izvodi postupak izgaranja i propuštanja čađe. Postupak regeneracije se razlikuje od proizvođača do proizvođača.

Za izvođenje postupka regeneracije, osim začepljenosti DPF filtra potrebno je osigurati i dovoljno veliki broj okretaja motora i temperaturu te dovoljno vremena kako bi se postupak regeneracije filtra izveo u potpunosti. Ako postupak regeneracije ne uspije nekoliko puta, kod većine automobila pali se lampica upozorenja.

 

Nakon što se upali lampica za upozorenje, vlasnik vozila na dizelski pogon ima posljednju priliku za regeneraciju. U protivnom, zbog prevelikog zasićenja filtra postupak regeneracije neće biti moguć – bit će potrebna zamjena ili čišćenje DPF filtra.

 

Trebamo biti svjesni da uvijek postoji razlog zbog kojeg je došlo do začepljenja DPF filtra. Ako ga ne otklonimo, problemi s DPF filtrom će se nastaviti!

 

Uzroci problema s DPF filtrom:

 

Korištenje pogrešnog motornog ulja

Za vozila koja imaju ugrađeni filtar tvrdih čestica propisani su posebni standardi koji se odnose na motorna ulja. Jedan od zahtjeva je da ulja ne smiju sadržavati sumpor jer u protivnom dolazi do većeg prianjanja na poroznu strukturu filtra, što otežava proces regeneracije.

 

Nepravilnosti u radu EGR ventila

U slučaju da EGR ventil ne radi ispravno ili je u kvaru, doći  će do nepravilnog izgaranja i povećanog dimljenjem motora. Isto će rezultirati znatnim začepljenjem DPF filtra.

 

Oštećenja na cijevima senzora tlaka

U svrhu normalnog rada i kontrole začepljenja, na DPF filtar su pričvršćene tlačne cijevi. Preko njih se prenosi tlak iz pojedinih dijelova DPF filtra. U slučaju oštećenja cijevi može doći do prikaza pogrešnih zabilježenih podataka i nepravilnog izvođenja postupka regeneracije filtra..

 

Kvar turbopunjača

Greška ili kvar na turbopunjaču također može štetiti radu DPF filtra. Sve to može dovesti do oštećenja jezgre filtra.

 

Oštećenja katalizatora

Budući da se katalitički pretvarač (katalizator) nalazi odmah ispred DPF filtra, on također ima utjecaj na rad samog DPF filtra. Stoga u slučaju djelomičnog začepljenja katalizatora dolazi do otežanog protoka dimnih plinova kroz filtar, čime se ograničava proces regeneracije DPF filtra.

 

Gradska vožnja

Jedan od najčešćih uzroka začepljenja filtra je gradska vožnja – vožnja na kratke udaljenosti. Motor pri takvoj vožnji radi pri malom broju okretaja i ne postiže dovoljnu temperaturu kojom bi se mogao pokrenuti postupak regeneracije. Stoga se čađa samo taloži u DPF filtru, što na kraju uzrokuje njegovo začepljenje.

 

Što učiniti u slučaju začepljenja DPF filtra?

 

1. Čišćenje DPF filtra 

Čišćenjem DPF filtra protok se može povećati čak do 99%. Takav je filtar praktički potpuno protočan i može vam služiti tijekom cijelog životnog vijeka vašeg vozila. Postoji nekoliko metoda čišćenja različite učinkovitosti. Tvrtki Novak izpušni sistemi je usavršila vlastitu postojeću opremu za čišćenje DPF filtera  kako bismo vam mogli ponuditi najnoviju tehnologiju za najučinkovitije čišćenje vašeg DPF filtra – Eco Wash Cleaning!

2. Zamjena DPF filtra

je jedno od mogućih rješenja u slučaju začepljenja vašeg DPF filtra. Problem je što se cijene novih DPF filtra kreću od 100 do 3000 eura i više. Iako je filtar nov, njegov protok nije značajno veći od protoka kvalitetno ispranog filtra (dok je, istodobno, razlika u cijeni velika).

3. Uklanjanje DPF filtra

je najjednostavnije i najjeftinije rješenje. Međutim, to ne preporučujemo jer je  rad elektronike motora potrebo prilagoditi programu koji je prilagođen radu motora bez filtra. Međutim, bilo je slučajeva da automobil nije prošao tehnički pregled zbog nepravilno uklonjenog DPF filtra. Ovakve kontrole postoje i bit će sve češće zbog povećane brige za okoliš.

 

Na vama je da odlučite koje rješenje odabrati. Uklanjanje DPF filtra zbog brojnih problema koji se mogu naknadno pojaviti i dodatnih troškova ne savjetujemo! Kao stručnjaci za ispušne sustave, savjetujemo vam da se odlučite za čišćenje DPF filtra. Iz iskustva vam možemo jamčiti da se ne može primijetiti razlika između rada kvalitetno ispranog i novog DPF filtra. Međutim, razlika u cijeni je itekako zamjetna.