Kljub temu, da je bil DPF filter opevan kot idealna rešitev za okolje, ki lastnikom dizelskih vozil ne povzroča težav, se je vse to izkazalo za le delno pravilno. Res je, da ima DPF filter veliko zaslug za to, da je zrak bolj čist se pa veliko lastnikov novejših dizelskih vozil vedno pogosteje srečuje s težavami, ki so povezane z DPF filtri. Bodisi gre za poškodbe na samem filtru ali pa za zamašenost, posledica je vedno slabša pretočnost DPF filtra. Le ta pa rezultira v številne težave pri delovanju vozila: izguba moči, poškodbe motorja,… V nadaljevanju je predstavljeno delovanje DPF filtra6 glavnih razlogov zakaj do napak pri delovanju DPF filtra sploh pride ter možne rešitve – kako čim ceneje odpraviti težave.

 

DPF filter: kaj in kako?

 

Ob delovanju motorja nastajajo pri izgorevanju dizelskega goriva različno veliki sajasti delci, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi in okolje. V ta namen so vsa novejša dizelska vozila opremljena z DPF filtrom.

DPF filter predstavlja del izpušnega sistema novejših dizelskih vozil in je lociran takoj za katalitičnim pretvornikom (katalizatorjem). Sestavljen je kot porozna struktura, ki omogoča prehajanje plinom ter manjšim delcem, medtem ko se večji neizgoreli delci ujamejo v samem satovju filtra.

 

Ko je količina ujetih saj tolikšna, da se pretočnost samega DPF filtra zmanjša do določene meje se sproži ukaz za potek regeneracije DPF filtra. Regeneracija ali čiščenje filtra pomeni, da se pri povečani temperaturi izpušnih plinov izvaja sežig in izpustitev saj. Postopek regeneracije se razlikuje pri različnih proizvajalcih.

Za potek regeneracije je poleg zamašenosti DPF filtra potrebno zagotoviti tudi zadosti visoke vrtljaje motorja in temperaturo ter zadosti časa, da regeneracija v celoti poteče. Če je regeneracija večkrat neuspešna se pri večini avtomobilov prižge opozorilna lučka.

 

Po prižigu opozorilne lučke ima lastnik dizelskega vozila še zadnjo priložnost, da opravi regeneracijo. V nasprotnem primeru bo zaradi prevelike zasičenosti filtra regeneracija neizvedljiva – potrebna bo menjava ali čiščenje DPF filtra.

 

Zavedati pa se moramo, da vedno obstaja vzrok za zamašitev DPF filtra. V kolikor vzroka ne odpravimo se bodo tudi težave z DPF filtrom nadaljevale!

 

Vzroki za težave z DPF filtrom:

 

Uporaba napačnega motornega olja

Vozila, ki imajo filter trdih delec imajo predpisane posebne standarde, ki jih morajo izpolnjevati motorna olja. Ena od zahtev je, da olja ne smejo vsebovati žvepla, saj le to povzroča večje lepljenje na porozno strukturo filtra, kar pa otežuje proces regeneracije.

 

Nepravilnosti pri delovanju EGR ventila

V primeru, da EGR ventil ne deluje pravilno ali pa je v okvari, prihaja do nepravilnega izgorevanja goriva in povečanega dimljenja motorja. To pa ima za posledica izdatno mašenje DPF filtra.

 

Poškodbe cevi tlačnih senzorjev

DPF ima za normalno delovanje in kontrolo zamašenosti pritrjene tlačne cevi. Preko teh cevi se prenaša tlak iz posameznih delov DPF filtra. V primeru poškodb cevi lahko pride do napačnih podatkov, ki se beležijo in do nepravilnega delovanja regeneracije.

 

Okvara turbo polnilnika

Napaka oziroma okvara na turbo polnilniku lahko prav tako škoduje delovanju DPF filtra. Vse to pa lahko vodi do poškodb sredice filtra.

 

Poškodbe na katalizatorju

Ker se katalitični pretvornik (katalizator) nahaja neposredno pred DPF filtrom ima tako tudi vpliv na delovanje samega DPF filtra. Tako je v primeru delne zamašitve katalizatorja oviran pretok dimnih plinov tudi skozi filter, s tem pa je omejen tudi proces regeneracije dpf filtra.

 

Mestna vožnja

Eden najpogostejših vzrokov za zamašitev je ravno mestna vožnja – vožnja na krajše razdalje. Motor pri takšni vožnji deluje pod nizkimi obrati in ne doseže zadostne temperature, da bi potekla regeneracija. Saje se tako samo kopičijo v DPF filtru kar na koncu povzroči zamašitev DPF filtra.

 

Kaj storiti v primeru zamašitve DPF filtra?

 

1. Čiščenje DPF filtra 

s čiščenjem DPF filtra lahko pretočnost povečamo tudi do 99%. Tak filter je praktično popolnoma pretočen in vam lahko služi za celo dobo uporabe vozila. Metod čiščenja je več in so različno učinkovite. Pri podjetju Novak, izpušni sistemi smo posodobili našo dosedanjo opremo za čiščenje DPF filtrov in vam tako nudimo najnovejšo tehnologijo za najučinkovitejše čiščenje vašega DPF filtra – Eco Wash Cleaning!

2. Menjava DPF filtra

je ena od možnih rešitev v primeru zamašitve vašega DPF filtra. Problem pa je ta da se cene novih DPF filtrov gibljejo od 100 – 3000€ in več. Kljub temu, da je filter nov njegova pretočnost ni bistveno večja od filtra, ki je bil kvalitetno opran (razlika v ceni pa je velika).

3. Odstranitev DPF filtra

je najenostavnejša in najcenejša rešitev. Vendar tega ne priporočamo, saj je potrebno prilagoditi delovanje motorne elektronika na program, ki upošteva delovanje motorja brez filtra. So pa se že pojavili primeri, ko avtomobila niso spustili skozi tehničnega, zaradi nepravilno odstranjenega DPF filtra. Tovrstne kontrole so in bodo vedno pogostejše, zaradi vedno večje skrbi za okolje.

 

Odločitev za katero rešitev se boste odločili je vaša. Odstranitev DPF filtra zaradi številnih težav, ki se lahko pojavijo kasneje in dodatnih stroškov, ki pri tem nastanejo odsvetujemo! Kot strokovnjaki na področju izpušnih sistemov pa vam svetujemo, da se odločite za čiščenje DPF filtra. Iz izkušenj vam lahko zagotovimo, da razlike med delovanjem kvalitetno opranega DPF filtra in novega DPF filtra ni moč opaziti. Opazna pa je razlika v ceni.