Tehnologija čiščenja GPF filtrov. Čist filter vam vrnemo še isti dan!

 

Z vedno večjo ozaveščenostjo prebivalstva glede varstva okolja se pojavljajo novi in novi ukrepi za omilitev negativnega vpliva toplogrednih plinov na naše ozračje. Zaradi teh ukrepov so vsi proizvajalci motornih vozil primorani poiskati rešitve s katerim bi dosegli zakonsko predpisano stopnjo izpustov.

Tako so se že leta 2018 pojavila nova bencinska vozila opremljena s filtrom sajastih delcev oziroma GPF-jem (gasolin particulate filter). Gre za filtrirno strukturo, podobno satju, izdelano iz sintetičnega keramičnega materiala. Filter lovi večje delce saj, ko izpušni plini prehajajo skozi. Le te se ob povečani temperaturi sežgejo in izločijo v okolje kot manj nevarni in za okolje manj obremenjujoči izpusti. GPF filtri so zelo učinkoviti in zajamejo več kot 90% delcev, ki se prenašajo po zraku in bi se sicer spustili v ozračje.

Ker gre za podoben koncept, kot pri dizelskih vozilih se je težavam z zamašitvijo težko izogniti!

Vožnja na kratke relacije, napake na sondah, slaba kakovost goriva… vse to lahko povzroči prekomerno zasičenje GPF-ja in posledično njegovo nepretočnost. 

Želite očistiti vaš GPF filter? Kontaktirajte nas!


KAJ STORITI V PRIMERU ZAMAŠITVE?

Zamašitev GPF filtra se pojavi zaradi različnih razlogov, bodisi zaradi vožnje na kratke relacije ali pa zaradi težav na motorju vozila, kar lahko povzroči večje količine saj, ki vstopajo v sistem filtra.

Najučinkovitejša rešitev je čiščenje GPF filtra. S čiščenjem odstranimo do 95% vseh sajastih delcev, ki se naberejo v GPF filtru in ga tako naredimo zopet normalno pretočnega. V podjetju Novak, izpušni sistemi se s čiščenje DPF filtrov ukvarjamo že vrsto let. Smo vodilen proizvajalec in serviser izpušnih sistemov in imamo zato veliko izkušenj na tem področju. V želji po hitri, učinkoviti in cenovno ugodni pomoči našim cenjenim strankam smo posodobili tehnologijo, ki nam tako omogoča tudi čiščenje in obnovo GPF filtrov. 

POMEMBNO! Čiščenje GPF filtra ne odpravi napake, ki je povzročila zamašitev! S čiščenjem odpravimo le posledico napake. Da se izognemo ponovni zamašitve, je potrebno vozilo pregledati in ugotoviti zakaj je do zamašitve sploh prišlo! V primeru, da se opravi samo čiščenje in se ne diagnosticira ter odpravi vzroka za napako se bo le ta zopet ponovila. 

DEMONTAŽA GPF FILTRA IN BLINDIRANJE?

Čeprav je na prvi pogled ostranitev GPF filtra in blindiranje vseh tipal veliko »boljša rešitev« moramo vedeti, da s tem postane vozilo tehnično nepopolno saj ne bo izpolnjeval emisijskih standardov in mu je posledično prepovedana vožnja. Največkrat se na tehničnih pregledih za potrditev tehnične brezhibnosti vozila zahteva ponovna montaža sistema GPF. Le to pa povzroči visoke dodatne stroške (nakup novega GPF filtra, montaža, programiranje). 

 

ZAKLJUČKI

Za GPF filtre velja, da so po sami strukturi podobni DPF filtrom. Prav tako tudi delujejo na podoben princip, torej v polpretočno keramično satovje lovijo večje sajaste delce, ki bi se drugače izločili v ozračje. Ker pa pri bencinskih motorjih že v osnovi nastane manj večjih sajastih delcev se bo posledično tudi vaš GPF filter počasneje oz kasneje zamašil kot pa DPF filter. V primeru zamašitve bo v začetku najcenejša rešitev (odstranitev filtra) na koncu najdražja, saj se na tehničnem pregledu zahteva prisotnost GPF filtra. Menimo, da je daleč najboljša in najcenejša rešitev čiščenje GPF filtra. S čiščenjem se odstrani do 95% vseh saj in tako je vaš GPF filter zopet normalno pretočen.